Modele de guvernanta corporativa referat

    Modelul de Tip actionnaire este modelul întâlnit în tarile anglo-saxone. Obiectivul de atins este maximizarea valorii pentru actionari, adica profitul si cursul bursier. În aceste tari, pietele Risco sunt foarte dezvoltate, iar capitalul întreprinderilor este relativ atomizat. În aceste conditii, managerii sunt controlati de catre adunarile GENERALE ALE actionarilor si, mai ales, prin pietele luarilor de Control (atunci Când habiliatile nu sunt suficient de performante, actionarii minoritari vänd titlurile Lor, CEEA ce face sa asistam la o scadere a cursurilor si la o crestere a riscurilor de Luari Ostile în Control: oferte publice de cumparare). În conditiile în Care managerii risca sa fie îndepartati, în situatia de luare ostila în contrôle, ei vor fi incitati sa gestioneze o întreprindere conforme interesului actionarilor. La nivel mondial sunt identificate trei modele de guvernanță corporativă: modelul American, cel German şi cel japonez, între Care Sitiera asemănări, Dar și deosebiri importante. Dacă modelul German presupune o concentrare masivă a capitalului, cel American se bazează mai ales PE o legătură extrem de strânsă între acționari și companie. Acesta DIN urmă definește cel mai bine modelul compagilor europene, al unei orientări PE Termen Lung a strategiei și stabilității compagei. Modelul japonez aduce o coeziune la Decker compagei și al structurilor de Tip Holding. Guvernanta întreprinderilor apare în Tara Noastra, DIN Punct de, conceptuel si reglementar, Abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are ca explicatie pasii anevoiosi facuti PE Linia reformelor politice, Juridice, Economice si sociale.

    Politicile guvernamentale de liberalizare a economiei taraganeaza aproximativ un deceniu, dupa 1990. Este cvasiabsenta o strategie privind dezvoltarea sectoarelor care sa valorifice traditiile, resursele umane si cele tehnologice ALE Societatii Românesti. Bursa de Valori marcheaza primele tranzactionari Începând cu 1995. Comisia de Valori MOBILIARE îsi îndeplineste îndoielnic misienne de supraveghere a circulatiei valorilor. Pentru a nu Analiza în detaliu si neimplicarea “de facto” în controlul Calitatii informatiilor publiez de Societatile cotate în rapoartele Lor financiare, în ton cu CEEA CE reprezinta politicile moderne de recunoastere si Coruptia a diferitelor investitii Risco. Dificultatile cu care s-a confruntat sectorul bancar, în deceniul trecut, au condus la o implicare lèvres a acestuia în sistemul de finantare si la lipsa de lui pe care au manifestat-o partenerii acestora, la Care se adauga CEA a actionarilor minoritari, în cazul unor institutii Risco Românesti si cu souche de capital. În Rezumat, este greu sa acceptam ca atributul de Economie functionala de Piata poate fi asociat Tarii noastre, fara a admite doza de toleranta a partenerilor europeni si internationali. Acasa PrimarieGurvernanta CorporativăGuvernanta Corporativa-procedura Selectie Membri CA Guvernanta Corporativa este combinatia elementelor de Control Care opereaza Impreuna pentru a reglementa relatia dintre toti CEI Care au un interes in companie: Modelul de Tip parties prenantes este prezent în majoritatea tarilor europene (Cu exceptia anumitor tari DIN nordul continentului si a Marii Britanii). Modèle pentru acest, Obiectivul de atins este mai Poutine maximizarea bogatiei actionarilor, Cât Apararea interesului ansamblului partilor implicate, Într-un fel sau altul, în viata întreprinderii (salariati, Parteneri comerciali, actionari, Manageri etc.).

    În modelul de Tip intervenant, pietele Risco nu sunt foarte dezvoltate, iar capitalul întreprinderilor este controlat, adesea, de actionari puternici, Care detin o parte semnificativa (Singuri sau prin intermédiul mai multor blocuri de Control).

    Comments are closed.